Orde do 29 de xaneiro de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 01/12/2020

Data da publicación no DOG: 12/02/2021

Obxecto: a presente orde ten por obxecto habilitar a determinados colectivos de empregados públicos da Consellería de  Sanidade para o emprego do certificado dixital de pseudónimo previsto no  artigo 73.4 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG