Decreto 10/2021, do 21 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 237/2007, do 5 de decembro, polo que se crea a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan a súa composición e funcións

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Facenda e Administración Pública

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública

Inicio da tramitación: 11/11/2020

Data da publicación no DOG: 27/01/2021

Obxecto: modificación do Decreto 237/2007, do 5 de decembro, polo que se crea a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan a súa composición e funcións.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG