Orde do 29 de setembro de 2020 pola que se declara definitivamente como espazo natural de interese local o Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 26/08/2013

Data da publicación no DOG: 28/10/2020

Obxecto: a declaración definitiva do Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte como espazo natural de interese local.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG