Decreto 176/2020, do 8 de outubro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 06/11/2018

Data da publicación no DOG: 28/10/2020

Obxecto: aprobar o Plan de conservación do espazo natural de interese local (ENIL) Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte recollido no anexo I deste decreto, co ámbito, finalidade e valores naturais incluídos na memoria e coas normas, obxectivos de conservación e medidas establecidas na parte de normativa e programación.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG