Decreto 22/2023, do 16 de febreiro, polo que se regulan os procedementos de autorización e comunicación relativos ás entidades de distribución de medicamentos de uso humano

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 04/06/2020

Data da publicación no DOG: 22/03/2023

Obxecto:

Este proxecto de decreto ten por obxecto regular os seguintes procedementos:
a) autorización previa de funcionamiento dunha entidade de distribución de medicamentos de uso humano
b) autorización de modificación relevante dunha entidade de distribución de medicamentos de uso humano
c) autorización de peche dunha entidade de distribución de medicamentos de uso humano
d) comunicación dunha entidade de distribución de medicamentos de uso humano que non esté domiciliada no territorio da comunidade autónoma de Galicia pero que desenvolva nela a súa actividade

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG