Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral de Universidades

Departamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Inicio da tramitación: 04/06/2020

Data da publicación no DOG: 21/07/2020

Obxecto: o presente decreto fixa os importes que deberá aboar o alumnado polos estudos universitarios conducentes á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, correspondentes ao curso 2020/2021, tendo en conta o custo estimado dos servizos académicos, así como a diferenza entre o prezo da primeira matrícula fronte ao prezo da segunda, terceira, cuarta e sucesivas matrículas.
 

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 4