Decreto 48/2021, do 11 de marzo, polo que se regula a actividade de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos ao público en que se realicen

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 08/05/2020

Data da publicación no DOG: 24/03/2021

Obxecto: este decreto ten por obxecto regular a actividade de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos abertos ao público en que se celebren, sempre que dispoñan de servizo de control de acceso.

Constitúe tamén o obxecto deste decreto regular os criterios da habilitación e as funcións do persoal de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos ao público en que se celebren.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 3