Orde do 6 de outubro de 2020 pola que se desenvolve o Decreto 59/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións e o procedemento para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública de cursos impartidos por outras entidades

Órgano ou entidade tramitadora: Academia Galega de Seguridade Pública

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Academia Galega de Seguridade Pública

Inicio da tramitación: 05/05/2020

Data da publicación no DOG: 16/10/2020

Obxecto: esta orde ten por obxecto desenvolver as previsións contidas no Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións e o procedemento para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de cursos impartidos por outras entidades.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG