Decreto 105/2020, do 9 de xullo, polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Departamento: Consellería de Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Inicio da tramitación: 25/11/2019

Data da publicación no DOG: 04/08/2020

Obxecto: a declaración da paisaxe cultural da Ribeira Sacra como ben de interese cultural supuxo unha ferramenta para o recoñecemento, a protección e a difusión dos valores dun amplo territorio nas ribeiras do Miño e do Sil.

A creación dunha comisión interdepartamental permitirá unha planificación e avaliación das accións que corresponden a diferentes ámbitos da política sectorial da Xunta de Galicia e de todos os axentes competentes e implicados, tanto as administracións públicas como as persoas que residen ou teñen intereses culturais, sociais ou económicos na zona, establecendo unha canle de comunicación permanente.

O decreto de creación da Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra ten por obxecto definir os obxectivos desta comisión e a súa forma de funcionamento.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2