Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos membros do Pleno do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Inicio da tramitación: 11/12/2019

Data da publicación no DOG: 14/08/2020

Obxecto: a orde ten por obxecto convocar as eleccións e ditar as normas precisas para a elección dos membros do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia.

AVISO: as suxestións deberán enviarse a partir do día 15 de xaneiro (incluído).

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2