Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto Galego da Vivenda e Solo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Inicio da tramitación: 22/10/2019

Data da publicación no DOG: 20/04/2021

Obxecto: este decreto ten por obxecto regular o informe de avaliación dos edificios e crear o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 3