Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se desenvolve a tramitación electrónica dos alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia regulados polo Decreto 244/1998, do 24 de xullo (código de procedemento MR612A)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Departamento: Consellería do Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Inicio da tramitación: 16/09/2019

Data da publicación no DOG: 02/03/2020

Obxecto: a orde ten por obxecto regular o procedemento de tramitación electrónica para o alleamento dos aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1