Orde do 23 de outubro de 2020 pola que se determina o horario de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 27/08/2019

Data da publicación no DOG: 30/10/2020

Obxecto: esta orde ten por obxecto a determinación do horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 14