Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Inicio da tramitación: 16/07/2019

Data da publicación no DOG: 08/07/2020

Obxecto: a protección, xestión e ordenación da paisaxe na Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento do previsto na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 7