Decreto 130/2019, do 3 de outubro, polo que se aproba a Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 24/06/2019

Data da publicación no DOG: 22/10/2019

Obxecto: este decreto ten por obxecto a creación, composición, funcións e réxime de funcionamento da Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1