Decreto 142/2019, do 31 de outubro, polo que se crea a Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 24/06/2019

Data da publicación no DOG: 14/11/2019

Obxecto: este decreto ten por obxecto a creación, composición, funcións e réxime de funcionamento da Comisión Interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1