Decreto 49/2019, do 2 de maio, polo que se modifica o Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se crea e se regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Inicio da tramitación: 11/02/2019

Data da publicación no DOG: 16/05/2019

Obxecto: Modificación do Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1