Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2019

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Inicio da tramitación: 30/11/2018

Data da publicación no DOG: 31/12/2018

Obxecto: aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a extracción do marisco para o ano 2019.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG