Orde do 5 de febreiro de 2019 pola que se modifica a Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 10/10/2018

Data da publicación no DOG: 25/02/2019

Obxecto: o obxecto da norma é fixar o valor/día para o cálculo dos prezos das actividades establecidas no Anexo I. A.2, concretamente no apartado 1 en relación aos campamentos e no apartado 2 en relación aos albergues, ata agora determinado en virtude da duración das quendas de doce e oito días. A modificación ten a súa causa en virtude da programación de actividades de distinta duración.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG