Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidade

Inicio da tramitación: 09/04/2018

Data da publicación no DOG: 25/10/2019

Obxecto:

establecer a regulación das áreas e distritos sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia, como consecuencia da modificación operada pola Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, e que supuxo un cambio na organización territorial do Sistema Público de Saúde.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 3