Decreto 168/2019, do 12 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Saúde Pública

Departamento: Consellería de Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Inicio da tramitación: 20/03/2018

Data da publicación no DOG: 10/01/2020

Obxecto: Este decreto ten por obxecto a creación e regulación do Rexistro galego de exposición laboral ao amianto (REGELA).

Estado actual: aprobada e publicada no DOG