Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 09/04/2018

Data da publicación no DOG: 31/10/2019

Obxecto: establecer a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG