Orde do 24 de setembro de 2018 pola que se modifica o Manual de sinalización turística de Galicia, aprobado polo Decreto 85/2012, do 16 de febreiro

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 24/04/2018

Data da publicación no DOG: 05/10/2018

Obxecto: modificar o Manual de sinalización turística de Galicia aprobado polo Decreto 85/2012, do 16 de febreiro, co obxecto de engadir os pictogramas relativos ao turismo de surf e de recurso etnográfico, así como as súas equivalencias verbais, que se van inserir como anexo da orde, respectando o código cromático utilizado na sinalización direccional.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG