Decreto 119/2019, do 19 de setembro, polo que se regulan os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas de Galicia (códigos de procedemento SA431D, SA431C e SA431E)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Saúde Pública

Departamento: Consellería de Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Inicio da tramitación: 20/03/2018

Data da publicación no DOG: 08/10/2019

Obxecto: desenvolver e adaptar os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas que teñan a súa localización na Comunidade Autónoma de Galicia para protexer a saúde das persoas usuarias destas instalacións, así como establecer o procedemento a seguir para o inicio ou reinicio da actividade ou o peche das instalacións, a vixilancia destas, o procedemento para a comunicación das situacións de incidencia que teñan lugar, e asignar as competencias das administracións públicas, sen prexuízo do que dispoña outra normativa de aplicación.
 

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 46