Decreto 78/2018, do 26 de xullo, polo que se regula a composición e o funcionamento da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Inicio da tramitación: 27/11/2017

Data da publicación no DOG: 08/08/2018

Obxecto: dispoñer dun órgano administrativo no ámbito da defensa da saúde do deportista e de prevención da dopaxe no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, que realice as funcións contempladas na normativa en materia de prevención e loita contra a dopaxe.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG