Orde do 21 de febreiro de 2018 pola que se crea un ficheiro de datos de carácter persoal na Axencia Turismo de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 26/10/2017

Data da publicación no DOG: 07/03/2018

Obxecto: mediante esta orde a Axencia Turismo de Galicia procede á creación dun ficheiro de datos de carácter persoal que se relaciona no anexo, que se denomina "Relacións coa inspección turística".

Estado actual: aprobada e publicada no DOG