Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Inicio da tramitación: 21/08/2017

Data da publicación no DOG: 16/02/2018

Obxecto: Regular o procedemento electoral para a renovación dos órganos de goberno das federacións deportivas galegas.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG