Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo

Departamento: Consellería do Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 03/08/2016

Data da publicación no DOG: 10/02/2020

Obxecto: a regulación e fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do Título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG