Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Departamento: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Secretaría Xeral da Igualdade

Inicio da tramitación: 20/06/2016

Data da publicación no DOG: 01/08/2017

Obxecto: regular a formación en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero da totalidade do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia  co fin de reforzar as súas competencias nestas materias e fortalecer a introdución da perspectiva de xénero en todas as áreas de xestión, a través dun novo modelo formativo máis intensivo e específico.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1