Decreto 65/2016, do 2 de xuño, polo que se modifica o Decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 17/12/2015

Data da publicación no DOG: 14/06/2016

Obxecto: Modificación do punto 1.2. do Anexo referido ao réxime de descontos tendo en conta as familias cun maior número de membros.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG