Orde do 21 de abril de 2015 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia no Laboratorio de Consumo de Galicia

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria - Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Inicio da tramitación: 21/04/2015

Data da publicación no DOG: 21/04/2015

Estado actual: aprobada e publicada no DOG