Orde do 6 de novembro de 2014 pola que se establecen disposicións de xestión do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, regulado polo Decreto 200/2012, do 4 de outubro, para a acreditación anual das explotacións agrarias prioritarias inscritas nel

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar

Departamento: Consellería do Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 14/05/2015

Data da publicación no DOG: 18/11/2014

Obxecto: Desenvolver os artigos 12 e 13 do Decreto 200/2012 (673 Kb), do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia no sentido de regular o procedemento para entregar ao órgano competente da Consellería do Medio Rural e do Mar a declaración responsable anual que acredite que se manteñen as condicións do recoñecemento da explotación como prioritaria, así como establecer a modulación das marxes brutas ou netas para as distintas actividades produtivas.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG