Orde do 27 de maio de 2016 pola que se fixan as tarifas máximas aplicables á asistencia sanitaria concertada polo Servizo Galego de Saúde e se revisan os prezos dos concertos vixentes

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Inicio da tramitación: 23/06/2015

Data da publicación no DOG: 09/06/2016

Estado actual: aprobada e publicada no DOG