Decreto 66/2018, do 14 de xuño, polo que se modifica o Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 22/08/2017

Data da publicación no DOG: 26/06/2018

Obxecto: O decreto ten por obxecto modificar determinados aspectos contidos na Sección segunda do Capítulo II do Título II do Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia, relativos ao procedemento de autorización e adxudicación de novas oficinas de farmacia, o cal seguirá a realizarse mediante concurso público aínda que, a partir de agora, nun acto único ao que están chamados todos os participantes, os cales concorrerán a todas as oficinas convocadas.

Asemade, a modificación proxectada establece prazos máis axustados para a tramitación do procedemento, prevendo tamén a baremación de méritos de acordo co sinalado no baremo recollido e publicado na correspondente convocatoria.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 19