Decreto 107/2016, do 4 de agosto, polo que se crea a Comisión Interdepartamental do Camiño de Santiago

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 12/04/2016

Data da publicación no DOG: 18/08/2016

Obxecto: Este decreto ten por obxecto a creación, composición, funcións e réxime de funcionamento da Comisión Interdepartamental do Camiño de Santiago.

A Comisión Interdepartamental do Camiño de Santiago é o órgano de coordinación das actuacións sectoriais dos distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito relacionado co Camiño de Santiago.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG