Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Ten dispoñibles 3 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 26/04/2022  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto do turismo activo na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 19/02/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se regula a formación e as condicións esixibles para o desempeño da funcións de prevención e socorrismo nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade autónoma de Galicia

Recibíronse 103 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 16/11/2020  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se establecen os procedementos de elaboración e rexistro dos Plans de Autoprotección (PAU) e se aproba o catálogo de actividades e de centros obrigados a adoptar medidas de autoprotección