Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta pechada: 30/01/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Lei pola que se recoñece como universidade privada á "Universidad Internacional de la Empresa" con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta