Formación relacionada coa xestión e avaliación da calidade

Neste apartado publícase información relativa aos eventos formativos organizados pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP) sobre materias relacionadas coa calidade.