Formación relacionada coa xestión e avaliación da calidade

Neste apartado publícase información relativa aos eventos formativos organizados pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP) sobre materias relacionadas coa calidade.

D

Documentos relacionados

Frecuencia de actualización: semestral

Data de actualización: 11/06/2020

Resultoulle útil a información?