Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:

Consulta pechada: 15/09/2023 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se crea e se regula o Observatorio Galego do Xogo

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta