Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles 18 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula a actividade deportiva en Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto regulador das Federacións Deportivas Galegas

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Consulta pechada: 17/01/2020  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais

Consulta pechada: 04/10/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se regula o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e o Rexistro autonómico de persoas titulares de órganos ou cargos públicos

Consulta pechada: 13/05/2019  | A Presidencia da Xunta

Decreto polo que se regula o deporte de alto nivel de Galicia

Consulta pechada: 08/05/2018  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Orde pola que se establece a ordenación da "Ruta dos xardíns da camelia" e se crea o Comité Camelia Galicia