Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles 4 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 13/05/2019  | A Presidencia da Xunta

Decreto polo que se regula o deporte de alto nivel de Galicia

Consulta pechada: 08/05/2018  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Orde pola que se establece a ordenación da "Ruta dos xardíns da camelia" e se crea o Comité Camelia Galicia

Consulta pechada: 08/02/2018  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo

Consulta pechada: 27/06/2017  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto polo que se modifica o Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta