Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Nestes momentos non está dispoñible ningunha consulta previa que cumpra cos criterios da súa busca