Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta aberta: 14/09/2022 - 28/09/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula o programa galego para a detección precoz de enfermidades xenéticas, endocrinas e metabólicas en período neonatal

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta