Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta aberta: 19/09/2019 - 04/10/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se regula o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e o Rexistro autonómico de persoas titulares de órganos ou cargos públicos