Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta aberta: 26/06/2020 - 10/07/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta