Directorio

Consellería de Sanidade

 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15703 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 542 734 / 881 542 747 - Fax: 881 542 722
 • Web: www.sergas.gal

Conselleiro

 • Julio García Comesaña
  Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 542 712/542 713 - Fax: 881 542 722
 • Correo-e: gabinete.sanidade@sergas.es

Secretaría Xeral Técnica

 • Natalia Lobato Mosquera
  Secretaria xeral técnica
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • 981 542 726/727 - Fax: 881 542 728
 • Correo-e: secretaria.xeral@sergas.es

Dirección Xeral de Saúde Pública

 • Carmen Durán Parrondo
  Directora xeral
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 542 930 - Fax: 881 542 970
 • Correo-e: saude.publica@sergas.es

Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria

 • Sofía López Linares 
  Directora xeral
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela

Servizo Galego de Saúde – Sergas

 • Xerencia
  • María Estrella López-Pardo Pardo
   Xerente
  • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
   15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 812 - Fax: 881 540 307
  • Correo-e: xerencia.sergas@sergas.es
 • Dirección de Asistencia Sanitaria
  • Jorge Aboal Viñas
   Director
  • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
   15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 815 - Fax: 881 542 897
  • Correo-e: asistencia.sanitaria@sergas.es
 • Dirección de Recursos Económicos
  • María Jesús Piñeiro Bello
   Directora
  • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
   15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 760 - Fax: 881 542 762
  • Correo-e: recursos.economicos@sergas.es
 • Dirección de Recursos Humanos
  • Ana María Comesaña Álvarez
   Directora
  • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
   15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 800 - Fax: 881 542 818
  • Correo-e: recursos.humanos@sergas.es

Gabinete da consellería

 • Alfredo Puentes Barro
  Xefe de gabinete
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 542 719
 • Correo-e: secretaria.gabinete@sergas.es

Gabinete de comunicación

 • Raquel Sánchez González 
  Xefa de prensa
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 542 715
 • Correo-e: prensa@sergas.es