Acordos de xestión do SERGAS coas áreas sanitarias 2024

Os acordos de xestión anuais reflicten o compromiso elaborado polo Servizo Galego de Saúde co equipo directivo de cada área sanitaria galega, destinado a acadar os obxectivos asistenciais ao longo dese ano.

Os acordos de xestión son unha ferramenta de dirección para facilitar o desenvolvemento de actuacións cun fin común na organización para programar unha máis e mellor asistencia aos pacientes galegos, a fin de avanzar na mellora continua dos servizos asistenciais que o Servizo Galego de Saúde debe prover á poboación.

A organización periférica do Sergas actualmente conta con sete áreas sanitarias que xestionan, con autonomía funcional, os recursos, prestacións e programas de atención sanitaria no seu respectivo ámbito, dentro do Sistema Público de Saúde de Galicia. Integran todos os centros asistenciais do organismo autónomo no seu territorio, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. 

As melloras na asistencia sanitaria e nas condicións de vida da poboación supuxeron un aumento na esperanza de vida. Esta taxa de supervivencia maior, experimentada para determinadas enfermidades, xunto ao progresivo envellecemento, supón un crecemento exponencial das enfermidades crónicas. Os cambios sociodemográficos e sociais, as características dos pacientes (envellecemento, dependencia, cambios sociais e familiares...) e as súas necesidades demandaban este modelo de atención á cronicidade.  

Para realizar o seguimento da actividade desenvolvida no exercicio 2023, establécese un conxunto de indicadores consensuados entre os equipos directivos do Servizo Galego de Saúde centrais e periféricos. Realizarase unha monitorización periódica.

Data de actualización: 11/04/2024

Resultoulle útil a información?