Efectivos de persoal

Neste apartado recóllese información relativa aos efectivos de persoal funcionario, laboral, sanitario e docente e información sobre os efectivos de persoal eventual nos termos previstos no artigo 32 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público.