Gasto en persoal asesor, de apoio, xefes/as de gabinetes e xefes/as de prensa

Gasto en persoal asesor, de apoio, xefes/as de gabinetes e xefes/as de prensa
 2009 2019 Variación
Total 7.262.906,00 €5.471.341,26 €-24,7%