Autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade que afecten ao persoal da Xunta.

Frecuencia de actualización: continua