Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Departamento: Consellería do Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Inicio da tramitación: 16/01/2020

Obxecto: o proxecto de decreto ten como obxecto a modificación do actual Consello Forestal de Galicia, a fin de acomodar a súa organización e funcionamento ás políticas de boa gobernanza e transparencia que deben rexer os comités consultivos ou grupos de diálogo civil das Administracións públicas.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 12/06/2020

Suxestións recibidas: 2